مقالات

بازاریابی به زبان ساده – وظیفه مدیر بازاریابی چیست؟

اگر بخواهیم اصلی‌ترین وظیفه مدیر بازاریابی را در یک عبارت بیان کنیم مدیریت تقاضا بهترین تعریف است. مدیریت تقاضا درصورتیکه…